20 สำนวนไทย

20 คำ สำนวนไทย 1. เชือดคอไก่ให้ลิงดู หมายถึง การลงโทษให้ดูเป็นตัวอย่าง 2. ชักน้ำเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้านหมายถึง ชักนำศัตรูเข้าบ้าน 3. ชักหน้าไม่ถึงหลัง หมายถึง มีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย 4. จับปลาสองมือ หมายถึง มุ่ง […]

Read More »

ความหมายสำนวนไทย

ความหมายสำนวนไทย   สำนวนไทย คือ ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า สำนวน คือถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือความที่เรียบเรียงขึ้น […]

Read More »