20 สำนวนไทย

20 คำ สำนวนไทย 1. เชือดคอไก่ให้ลิงดู หมายถึง การลงโทษให้ดูเป็นตัวอย่าง 2. ชักน้ำเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้านหมายถึง ชักนำศัตรูเข้าบ้าน 3. ชักหน้าไม่ถึงหลัง หมายถึง มีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย 4. จับปลาสองมือ หมายถึง มุ่งหวังอยากจะได้ทีเดียวพร้อมๆ กันทั้งสองอย่าง 5. จับปูใส่กระด้ง หมายถึง ซุกซนมาก ยากที่จะทำให

Read more

ความหมายสำนวนไทย

ความหมายสำนวนไทย   สำนวนไทย คือ ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า สำนวน คือถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือความที่เรียบเรียงขึ้นในเชิงอุปมาอุปมัยโดยมีนัยแฝงเร้นซ่อนอยู้อย่างลึกซึ้ง แยบคาย เพื่อให้ผู้รับได้ไปตีความ ทำคว

Read more