สุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษพร้อมคำแปลภาษาไทย

สุภาษิตและคำพังเพยไทยพร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ English translation of Thai proverbs and sayings สุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษที่คล้ายกัน Their matching English equivalents กระดี่ได้น้ำ Like a ” trichopodus leeri” fish in new water. As gay as a lark. เกลือจิ้มเกลือ Dipping salt in salt-dip. An

Read more

สุภาษิตและคำพังเพยไทยพร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ

สุภาษิตและคำพังเพยไทยพร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ English translation of Thai proverbs and sayings สุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษที่คล้ายกัน Their matching English equivalents กระดี่ได้น้ำ คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ Like a ” trichopodus leeri” fish in new water. สุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษที่คล้ายกัน As gay as a lark.

Read more

คำพังเพยอังกฤษ

10 คำพังเพยอังกฤษ   1. ขว้างงูไม่พ้นคอ    =  A bad penny always comes back =  ภาระหรือมีเรื่องเดือดร้อน  ทั้งของตนเองและที่เกี่ยวข้องอยู่  แต่ไม่สามารถจะแก้ไขให้รอดพ้นได้ 2. หัวเราะที่หลังดังกว่า =  He laughs best who laughs last. =  การยินดีอันยิ่งใหญ่ย่อมแสดงผลช้ากว่าสิ่งอื่น 3. รู้รักษาตัวรอ

Read more