เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์เกี่ยวกับสำนวนสุภาษิตคำพังเพยไทยและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนที่มาสนใจที่อยากศึกษาเกี่ยวกับการใช้สำนวนไทย การใช้คำสุภาษิต และคำพังเพยต่างประเทศในการใช้คำและความหมายในแต่ละสุภาษิตได้ง่ายมากขึ้น