สุภาษิตและคำพังเพยไทยพร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ

สุภาษิตและคำพังเพยไทยพร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ
English translation of Thai proverbs and sayings

สุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษที่คล้ายกัน
Their matching English equivalents

กระดี่ได้น้ำ
คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ Like a ” trichopodus leeri” fish in new water.
สุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษที่คล้ายกัน As gay as a lark.

เกลือจิ้มเกลือ
คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ Dipping salt in salt-dip.
สุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษที่คล้ายกัน An eye for an eye, a tooth for a tooth.

แกงจืดจึงรู้คุณเกลือ
คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ We only appreciate the worth of salt when the soup is tasteless.
สุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษที่คล้ายกัน The worth of a thing is best known by the want of it.

แกว่งเท้าหาเสี้ยน
คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ Wagging one’s foot for a splinter.
สุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษที่คล้ายกัน To put one’s foot in it.
หาเหาใส่หัว
คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ Looking for lice to put on your head.
สุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษที่คล้ายกัน To put one’s foot in it.
เอามือซุกหีบ
คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ Sticking one’s hand in a crane press.
สุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษที่คล้ายกัน To put one’s foot in it.

ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง
คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ A chicken is beautiful because of its feathers; people are beautiful because they are dressed up.
สุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษที่คล้ายกัน Fine feathers make fine birds.

ไก่ได้พลอย
คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ A chicken acquires a precious stone.
สุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษที่คล้ายกัน To cast pearls before swine.

ตาบอดได้แว่น
คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ A blind man acquires a pair of eyeglasses.
สุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษที่คล้ายกัน To cast pearls before swine.
นิ้วด้วนได้แหวน
คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ A man without fingers acquires a ring.
สุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษที่คล้ายกัน To cast pearls before swine.
ยื่นแก้วให้วานร
คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ To hand over a gem to a monkey.
สุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษที่คล้ายกัน To cast pearls before swine.
สีซอให้ควายฟัง
คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ To play a fiddle to a water buffalo.
สุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษที่คล้ายกัน To cast pearls before swine.
หัวล้านได้หวี
คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ A bald man acquires a comb.
สุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษที่คล้ายกัน To cast pearls before swine.

ขายผ้าเอาหน้ารอด
คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ Sell the cloth to save one’s face.
สุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษที่คล้ายกัน Put a bold face.

ข้างนอกขรุขระข้างในต๊ะติ๊งโหน่ง ข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง
คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ The exterior is rough, the interior is smooth; The exterior glitters, the interior is hollow.
สุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษที่คล้ายกัน All is not gold that glitters.
ผ้าขี้ริ้วห่อทอง
คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ The rag that wraps up gold.
สุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษที่คล้ายกัน All is not gold that glitters.

ขี่ช้างจับตั๊กแตน
คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ To ride an elephant to catch a grasshopper.
สุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษที่คล้ายกัน To use a sledgehammer to crack a nut.

ขี้ใหม่หมาหอม
คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ The dog finds new stool sweet-smelling.
สุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษที่คล้ายกัน A new broom sweeps clean.

ขวานผ่าซาก
คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ To split hard wood with an axe.
เถรตรง
คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ To be as straight as a senior monk.
สุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษที่คล้ายกัน To call a spade a spade.

เข้าเมืองตาหลิ่วให้หลิ่วตาตาม
คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ When you enter a town where people wink, wink as they do.
สุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษที่คล้ายกัน When you are in Rome, do as the Romans do.

คมในฝัก
คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ To be sharp inside the scabbard.
เสือซ่อนเล็บ
คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ The tiger hiding its claws.
สุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษที่คล้ายกัน To hide one’s light under a bushel.

งมเข็มในมหาสมุทร
คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ To dive for a needle in the ocean.
สุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษที่คล้ายกัน To look for a needle in a haystack.

เงียบเป็นเป่าสาก
คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ To be as quiet as blowing on a pestle.
สุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษที่คล้ายกัน To be as quiet as a grave (mouse).

จับได้คาหนังคาเขา
คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ To catch somebody with the hide and horns.
สุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษที่คล้ายกัน To catch somebody red-handed.

ชักหน้าไม่ถึงหลัง
คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ Pulling the front but failing to reach the back.
สุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษที่คล้ายกัน To make both ends meet.

ช้าๆได้พร้าเล่มงาม
คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ Slowly, slowly, you will get a fine knife.
สุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษที่คล้ายกัน Rome was not built in a day.

ช้าเป็นการ นานเป็นคุณ
คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ Slowness is achievement; a long time is an advantage.
สุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษที่คล้ายกัน Haste makes waste.

ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด
คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ To cover one whole dead elephant with a lotus leave.
สุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษที่คล้ายกัน What is done by night appears by day.

ชาวนากับงูเห่า
คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ The farmer and the cobra.
สุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษที่คล้ายกัน To nourish (cherish) a snake (viper, serpent) in one’s bosom.

ทำคุณบูชาโทษ
คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ To do a good deed in homage of a good return.
สุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษที่คล้ายกัน To nourish (cherish) a snake (viper, serpent) in one’s bosom.
เลี้ยงลูกเสือลูกจระเข้
คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ To raise tiger cubs and baby crocodiles.
สุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษที่คล้ายกัน To nourish (cherish) a snake (viper, serpent) in one’s bosom.

ชุบมือเปิบ
คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ To dip one’s hand and eat.
สุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษที่คล้ายกัน To reap what others have sown.

เชื้อไม่ทิ้งแถว
คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ A descendant does not leave his lineage.
ลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้น
A fruit naturally drops not far from the tree.
สุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษที่คล้ายกัน Goose and gander and goslings are three sounds but one thing.

ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน
คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ Bad seven times, good seven times
สุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษที่คล้ายกัน Every cloud has a silver lining.

ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่
คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ
When you look over an elephant, look at its tail; When you look over a girl, look at her mother.
สุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษที่คล้ายกัน Like mother, like daughter.

ดูตาม้าตาเรือ
คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ Look at the moves of the horse and the ship.
ดูทิศทางลม
คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ Look at the direction of the winds.
สุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษที่คล้ายกัน Look before you leap.