ลูกแกะโง่

ลูกแกะตัวหนึ่งเดินหลงฝูงพลัดตกลงไปในบ่อน้ำมัน กว่ามันจะขึ้นมาจากบ่อได้ ขนของมันก็เปียกชุ่มไปด้วยน้ำมันหมดแล้ว ขณะที่มันกำลังเดินกลับไปหาฝูง ประกายไฟจากคบเพลิงที่มีคนจุดทิ้งไว้ก็กระเด็นมาติดที่ขนของมัน เกิดเป็นลูกไฟเล็ก ๆ มันเที่ยววิ่งไปอวดแกะตัวอื่น ๆ ว่า “ไฟบนตัวข้ามันให้แสงสว่างมากกว่าดวงอาทิตย์เสียอีก” ทันใดนั้นลมพัดแรงขึ้นทำให้ลูกไฟบนตัวมันลุกโชนขึ้นอย่างรวดเร็ว ลูกแกะจึงถูกไฟคลอกตาย เมื่อเจ้าของมาเห็นร่างของมันขึงพูดขึ้นว่า “ชาติหน้าเจ้าจงไปเกิดเป็นดาวลูกแกะแล้วกันนะ จะได้มีแสงสว่างในตัวเองสมใจ”

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : อย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว เพราะมันจะเป็นภัยร้ายต่อตัวเองในภายหลัง

พุทธภาษิต
“อวิชฺชาย นิวุโต โลโก เววิจฺฉา (ปมาทา) นปฺปกาสติ
ชปฺปาภิเลปนํ พฺรูมิ ทุกฺขมสฺส มหพฺภยํ.
โลกถูกอวิชชาปิดบังแล้ว ไม่ปรากฏเพราะความตระหนี่ (และความประมาท)
เรากล่าวความอยากว่า เป็นเครื่องฉาบทาโลก ทุกข์เป็นภัยใหญ่ในโลกนั้น.”