ลมกับดวงอาทิตย์

วันหนึ่งลมกับดวงอาทิตย์พูดคุยกันถึงความสามารถว่าใครเก่งกว่ากัน ทั้งสองท้าทายกันว่า หากใครสามารถทำให้เสื้อผ้าของนักเดินทางที่เดินผ่านมาหลุดออกจากร่างกายของเขาได้ก่อน ผู้นั้นจะเป็นผู้ชนะ แล้วลมก็เป็นฝ่ายเริ่มก่อน มันพัดลมที่แรงและหนาวเย็นออกมา แต่แทนที่นักเดินทางจะถอดเสื้อผ้าออก เขากลับดึงเสื้อให้มิดชิดกว่าเดิมเพราะความหนาวเย็น ดวงอาทิตย์จึงขอลองบ้าง เขาค่อย ๆ ปล่อยแสงแดดอุ่น ๆ ออกมาจนอากาศในบริเวณนั้นร้อนอบอ้าว จนนักเดินทางต้องถอดเสื้อคลุมออก และเมื่อมาถึงบ่อน้ำเขาก็ถอดเสื้อผ้าออกหมดเพื่อลงไปแช่น้ำคลายร้อน ในที่สุดดวงอาทิตย์จึงเป็นฝ่ายชนะ

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : ทำอะไร ควรใช้เหตุผล มากกว่าใช้กำลัง

พุทธภาษิต
“โกธํ ชเห วิปฺปชเหยฺย มานํ สญฺโญ ชนํ สพฺพมติกฺกเมยฺย
ตนฺนามรูปสฺมึ อสชฺชมานํ อกิญฺจนํ นานุปตนฺติ ทุกฺขา.
บุคคลพึงละความโกรธ พึงเลิกถือตัว พึงก้าวล่วงสังโยชน์ทั้งปวง,
(เพราะ) ทุกข์ทั้งหลายย่อมไม่ติดตามผู้ไม่ข้องอยู่ในนามรูป ไม่มีกังวลนั้น.”