ชายหัวล้านสองคน

 

 

ขณะที่ชายหัวล้านคนหนึ่งกำลังเดินกลับบ้าน ระหว่างเขาบังเอิญเห็นอะไรบางอย่างตกอยู่บนพื้นถนน “ใครทำอะไรตกไว้น่ะ” เขาก้มลงดู ขณะนั้นก็มีชายหัวล้านอีกคนหนึ่งเดินผ่านมาพอดี เขาเห็นว่าชายหัวล้านคนแรกกำลังเก็บของที่ตกอยู่จึงรีบมาขอส่วนแบ่ง ทั้งที่ยังไม่รู้ว่าของที่ตกนั้นคืออะไร ชายหัวล้านคนแรกรับแทงบอลออนไลน์ส่ายหัวไปมา และส่งของที่เก็บได้ให้ชายหัวล้านแทงบอลออนไลน์คนที่สอง พร้อมกับพูดว่า “สิ่งที่ข้าเก็บได้นั้นคือหวี น่าเสียดายที่มันไม่มีประโยชน์สำหรับข้า แต่ถ้าเกิดเจ้าอยากได้ข้าก็จะยกให้”

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : ของที่เราไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ก็เหมือนกับของที่ไม่มีค่า

พุทธภาษิต
“อินฺทฺริยานิ มนุสฺสานํ หิตาย อหิตาย จ 
อรกฺขิตานิ อหิตาย รกฺขิตานิ หิตาย จ. 
อินทรีย์ของมนุษย์มีอยู่เพื่อประโยชน์ และมิใช่ประโยชน์ คือ 
ที่ไม่รักษา ไม่เป็นประโยชน์, ที่รักษา จึงเป็นประโยชน์.”