ชายชรากับมัจจุราช

ชายชราคนหนึ่งมีอาชีพรับจ้างตัดฟืน ด้วยหลังที่งองุ้มและโรคภัยที่รุมเร้าทำให้เขาเริ่มไม่มีเรี่ยวแรงในการทำงานเลี้ยงดูตัวเองอีกต่อไป เขารู้สึกท้อแท้สิ้นหวังจึงร้องขึ้นมาว่า “ข้าไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกแล้ว ท่านมัจจุราช ช่วยมารับข้าไปทีเถิด” พูดจบมัจจุราชก็ปรากฎตัวขึ้นแล้วพูดกับชายชราว่า “เจ้าเรียกข้ามา เจ้าต้องการอะไรหรือ” ชายชราเกิดกลัวตายขึ้นมาจึงรีบตอบกลับไปว่า “ได้โปรดช่วยยกฟืนใส่บ่าให้ข้าทีสิท่าน”

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : คงไม่เป็นการดีหากเราได้ทุกสิ่งที่ปรารถนา

พุทธภาษิต
“ยถา วาริวโห ปูโร วเห รุกฺเข ปกูลเช
เอวํ ชราย มรเณน วุยฺหนฺเต สพฺพปาณิโน.
ห้วงน้ำที่เต็มฝั่ง พึงพัดต้นไม้ซึ่งเกิดที่ตลิ่งไปฉันใด,
สัตว์มีชีวิตทั้งปวง ย่อมถูกความแก่และความตายพัดไปฉันนั้น.”