คำพังเพยอังกฤษ

10 คำพังเพยอังกฤษ

 

1. ขว้างงูไม่พ้นคอ  

 

=  A bad penny always comes back

=  ภาระหรือมีเรื่องเดือดร้อน  ทั้งของตนเองและที่เกี่ยวข้องอยู่  แต่ไม่สามารถจะแก้ไขให้รอดพ้นได้

2. หัวเราะที่หลังดังกว่า
=  He laughs best who laughs last.
=  การยินดีอันยิ่งใหญ่ย่อมแสดงผลช้ากว่าสิ่งอื่น

3. รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี
=  A rolling stone gathers no moss.
=  การดูแลตนเอง  และนำพาตนให้ปลอดภัยจากสิ่งเลวร้ายได้ถือเป็นเรื่องวิเศษสุด

4. ทำดีกว่าพูด
=  Actions speak louder than words.
=  การลงมือปฏิบัติสิ่งใด ๆ ย่อมก่อเกิดผลที่เห็นเป็นรูปธรรมมากกว่าการกล่าวแต่เพียงวาจา

5. ตัวไกลใจอยู่
=  Absence makes the heart grow fonder.
=  แม้อยู่ห่างไกลกันสักเพียงใด หากมีความรักให้กันก็เสมือนอยู่ใกล้กัน

6. ตักน้ำรดหัวตอ
=  To do something that is not worthwhile.
=  ทำอะไรที่ไม่ได้ประโยชน์

7. ตักน้ำใส่กระโหลก  ชะโงกดูเงา
=  Look at yourself before being critical of others.
=  พิจารณาตัวเองให้ดีก่อนที่จะวิจารณ์หรือกล่าวหาคนอื่น

8. ปากโป้ง
=  Blabber  mouth
=  เก็บความลับไม่ได้

9. น้ำลดมดกินปลา
=  Your turn, my turn.
=  โอกาสของใครหรือจังหวะดีของใคร  ฝ่ายนั้นก็ย่อมชนะ

10. ดินพอกหางหมู
=  Be deep in someting
=  คนที่ชอบเก็บงานเอาไว้คั่งค้าง  ไม่ทำให้ลุลวงไปสักที